ขอเชิญชวนพี่น้อง ร่วมบริจาค เครื่องกรองน้ำ

กู้ดวอเตอร์ บริจาคเครื่องกรองน้ำให้กับวัด ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ในเหตุการณ์ความไม่สงบ จากผู้ก่อการร้าย
เพื่อให้พระ และ ประชาชนสามารถนำน้ำดื่มไปบริโภคในครอบครัว

เราจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคเครื่องกรองน้ำให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ
โดยทางเราจะ " ลดราคาเครื่องกรองน้ำ ทุกรุ่น " ลงในอัตรา 15% จากราคาขายจริง

เพียงท่านแจ้งข้อมูลของสถานที่ และผู้ติดต่อ ที่ท่านต้องการนำเครื่องกรองน้ำไปบริจาค เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้


บริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้วัดในภาคใต้

บริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้วัดในภาคใต้

บริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้วัดในภาคใต้

บริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้วัดในภาคใต้

บริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้วัดในภาคใต้

บริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้วัดในภาคใต้

บริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้วัดในภาคใต้

บริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้วัดในภาคใต้

บริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้วัดในภาคใต้

บริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้วัดในภาคใต้

บริจาคเครื่องกรองน้ำ ให้วัดในภาคใต้