ไส้กรองน้ำนาโน Nano Membrane

ไส้กรองน้ำนาโน Nano Membrane 0.001 ไมครอน

ไส้กรองน้ำนาโน Nano Membrane 0.001 ไมครอน


ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
- สามารถกรองไวรัส ( VIRUSES ) และ ตะกอนละเอียด ( PARTICLES ) ที่มีขนาดเล็ก > 0.001 ไมครอน ซึ่งเป็นหน่วนที่มีความละเอียดสูง ทำให้น้ำที่ผ่านระบบ NANO MEMBRANCE FILTER ถือได้ว่าเป็นน้ำที่สะอาดมาก เหมาะสมกับการบริโภค

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ 2.5นิ้ว
- ยาว 12 นิ้ว
- สภาพน้ำที่เหมาะสม : น้ำประปา
- อายุการใช้งาน 6-9 เดือน (ในสภาพน้ำประปาปกติ)

ไส้กรอง Nano Membrane ราคา 1,290 บาท / ชิ้นไส้กรองน้ำ ชนิดอื่นๆ

ไส้กรองน้ำMembrane ไส้กรองน้ำPP ไส้กรองน้ำUF ไส้กรองน้ำ Inline Post Carbon
ไส้กรองน้ำ Inline CTO