ขอเชิญชวนพี่น้อง ร่วมบริจาค เครื่องกรองน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กับกู้ดวอเตอร์

จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัด หรือ ภายในกรุงเทพ และ ปริมณฑล ส่งผลให้มีผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
มีประชาชนจำนวนมากที่ต้องอพยพไปยังศูนย์อพยพต่างๆ ในหลายๆจุด ถึงแม้จะได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แต่ยังประสบปัญญาเรื่อง
การขาดน้ำดื่มเป็นจำนวนมาก เนื่องจากโรงงานผลิตน้ำดื่มต่างๆ ประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำดื่มออกวางจำหน่ายได้

กู้ดวอเตอร์ ร่วมกับ คุณกานติมา และ คุณออย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมอบเครื่องกรองน้ำให้กับวัด ณ.หมู่บ้านธรรมสุธีร์ โดยจะนำไป
ติดตั้งที่วัดในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 นี้

เราจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคเครื่องกรองน้ำให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ
โดยทางเราจะ " ลดราคาเครื่องกรองน้ำ ทุกรุ่น " ลงในอัตรา 15% จากราคาขายจริง

เพียงท่านแจ้งข้อมูลของสถานที่ และผู้ติดต่อ ที่ท่านต้องการนำเครื่องกรองน้ำไปบริจาค เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้


เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS