เครื่องกรองน้ำ RO ขนาดใหญ่ เครื่องกรองน้ำอาร์โอ ระบบอุตสาหกรรม

ตัวอย่างการติดตั้งเครื่องกรองน้ำอาร์โอ ระบบอุตสาหกรรม ที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวง สำหรับให้เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยดื่ม โดยเครื่องกรองน้ำ
ที่ติดตั้งไว้ เป็นเครื่องกรองน้ำอาร์โอ 3Q (3,000 ลิตร / วัน) โดยชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับเครื่องกรองน้ำอาร์โอ ประกอบด้วย
- ชุด Softener ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 ถัง โดยใช้สารกรอง 3 ชนิด ประกอบด้วย Rasin 25 ลิตร, Carbon 25 ลิตร , Manganis 25 ลิตร
- ถังเก็บน้ำ 1,200 ลิตร รุ่นหนาพิเศษ
- ปั้มอัด แรงครึ่ง
- ปั้มจ่าย ครึ่งแรงเครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS

เครื่องกรองน้ำ GW-UF 25-PLUS