ตัวอย่างการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO ระบบอุตสาหกรรม

เครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม


เครื่องกรองน้ำ RO 3Q
เครื่องกรองน้ำ RO 3,000 ลิตร/วัน
ติดตั้งที่ รพ.ลาดบัวหลวง

เครื่องกรองน้ำ RO 6Q
เครื่องกรองน้ำ RO 6,000 ลิตร/วัน

เครื่องกรองน้ำ RO 12Q
เครื่องกรองน้ำ RO 12,000 ลิตร/วัน

เครื่องกรองน้ำ RO 12Q
เครื่องกรองน้ำ RO 12,000 ลิตร/วัน
ติดตั้งที่โรงงานน้ำดื่ม อ.หลังสวน

เครื่องกรองน้ำ RO 12Q
เครื่องกรองน้ำ RO 12,000 ลิตร/วัน
ติดตั้งที่โรงงานน้ำดื่ม อ.สีคิ้ว

เครื่องกรองน้ำ RO 12Q
เครื่องกรองน้ำ RO 12,000 ลิตร/วัน
โครงการน้ำดื่มชุมชน

เครื่องกรองน้ำ RO 24Q
เครื่องกรองน้ำ RO 24,000 ลิตร/วัน
ติดตั้งที่โรงงานน้ำดื่ม จ.ชุมพร

เครื่องกรองน้ำ RO 12Q
เครื่องกรองน้ำ RO 12,000 ลิตร/วัน
ติดตั้งที่โรงงานน้ำดื่ม อ.บางปะกง