ทดสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ TDS METER
เครื่องมือทอบคุณภาพของน้ำ TDS METER ใช้สำหรับทดสอบค่า pH ของน้ำ ที่ผ่านการกรอง
จากเครื่องกรองน้ำ ระบบอาร์โอ (RO) โดยค่าของน้ำที่ทดสอบออกมา จะต้องไม่เกิน15-20 เป็น
มาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก


..............................................................................................................................................................................................................

ไส้กรองน้ำ ของเราทุกรุ่นมีคุณภาพ ใหม่สั่งตรงจากโรงงาน
ไส้กรองน้ำ ราคาย่อมเยาว์ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป และ หน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆ

ไส้กรองน้ำMembrane ไส้กรองน้ำPP ไส้กรองน้ำUF ไส้กรองน้ำ Inline Post Carbon
ไส้กรองน้ำ Inline CTO