ไส้กรองอุตสาหกรรม MEMBRANE รุ่น RU-4040

ไส้กรอง MEMBRANE รุ่น RU-4040

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน


ไส้กรองอาร์โอ (RO-membrane, Reverse Osmosis)

เป็นไส้กรองเมมเบรน ชนิด Reverse Osmosis แบบ Thin Film Composite ผลิตจากวัสดุ Polyamide (PA) มีลักษณะแผ่น
เนื้อเยื่อเมมเบรน พันรอบแกนกลางลักษณะ Spiral ทำหน้าที่กรองสารละลายรวม (Total Dissolve Solids ,TDS) จากในน้ำ
กำลังการผลิต 2,400 แกลลอน/วัน ไส้กรองมีขนาด 4" x 40" ใช้งานที่แรงดัน 225 psi (Test Condition)ไส้กรอง มีความสามารถ
ในการกรองได้ถึง 0.0001micron เทียบได้กับว่าเล็กกว่าเส้นผมคน ประมาณ 500,000เท่า เป็นระบบการกรองน้ำที่สะอาดที่สุดในปัจจุบัน
มีความสามารถในการกำจัดสารละลายต่างๆ ได้มากกว่า 99% สามารถกำจัดสารเคมี เชื้อไวรัส และสิ่งสกปรกต่างๆได้อย่างสมบูรณ์

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
- สามารถกรองสารละลายในน้ำได้ทั้งหมด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- RO เมมเบรนมีความสามารถในการกรองถึง 0.0001micron
- กรองสิ่งสกปรก และสารละลายในน้ำได้ถึง 99%
- สภาพน้ำที่เหมาะสม : ทั้งน้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำกร่อย

ราคา 4,200 บาท

! ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ
ไส้กรองน้ำ ชนิดอื่นๆ

ไส้กรอง Membrane RU-4040, ไส้กรองน้ำMembrane 2200GPD, ไส้กรองน้ำMembrane BW-4040(E),ไส้กรองน้ำMembrane 150GPD, ไส้กรองน้ำPP ไส้กรองน้ำUF ไส้กรองน้ำ Inline Post Carbon
ไส้กรองน้ำ Inline CTO